Hekaýamyz

Bu resminamada 18 ýyldan gowrak tejribe toplap, Leo we Eeko 2012-nji ýylda Led bilen Ro Christmasdestwo bezeglerine we aýdym-saz funksiýalaryna üns berýän Melody döretdiler.

Köp ýyllyk ösüşi bilen, “Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd.” Hytaýda Ro Christmasdestwo önümlerini öňdebaryjy üpjün edijileriň birine öwrüldi.

Maksat daşary ýurtly alyjylara Ro Christmasdestwo makalalarynyň iň köp ýerini almaga kömek etmekdi.

Güýçli ösüş ukybymyz, ýokary hilli standart we hünärmen müşderi hyzmaty daşary ýurtly alyjylaryň köp ynamyny gazandy

Indi önümlerimiziň çyzgysy, Ro Christmasdestwo bezeglerinden gül, gül, Ro Christmasdestwo agaçlary, Täze ýyl oýnawaçlary we Ro Christmasdestwo çyralary we ş.m.

Maksadymyz, müşderilerimize BIR-STOP Ro Christmasdestwo gününiň zatlaryny satyn almak hyzmatyny bermek we günüň ýakyn wagtda geljekdigine ynanýarys.